Μοναδικό ντοκουμέντο: η πρώτη ποδοσφαιρική φωτογραφία
Η παλαιότερη ποδοσφαιρική φωτογραφία. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, προέρχεται από αγώνα του Πανελλήνιου με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Αθηνών το 1899. Ωστόσο, ίσως να είναι κατά λίγα χρόνια μεταγενέστερη. Πρόκειται πάντως για ένα πολύ σπάνιο και μεγάλης ιστορικής αξίας ντοκουμέντο.
Η παλαιότερη ποδοσφαιρική φωτογραφία. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, προέρχεται από αγώνα του Πανελλήνιου με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Αθηνών το 1899. Ωστόσο, ίσως να είναι κατά λίγα χρόνια μεταγενέστερη. Πρόκειται πάντως για ένα πολύ σπάνιο και μεγάλης ιστορικής αξίας ντοκουμέντο.